14-12-2009 | Администратор |

Уеб дизайн е продукт/услуга, предлагана от много фирми по Света. Целите на Уеб дизайна са да се направи уеб сайт, който да покрива изискванията на целевата си група от посетители, така че посетителите ще се връщат в сайта отново и отново…

Уеб дизайн / Интернет сайтове

Уеб дизайн е процес, който може да се разглежда по 2 начина:

  • Завършен продукт (включва дизайн  на страници и HTML програмиране);
  • Самостоятелен етап от изгражането на един уеб сайт.

Най-често една фирма (уеб агенция) изработва целия уеб сайт на клиента си. В този случай всичко е взаимно свързано и етапите следват установения ред в агенцията…

Уеб дизайнът е изграден от няколко параметри:

  • Предназначение и цели – най-важното за уеб дизайна. Определя за кои целеви групи е предназначен, какво трябва да се постигне като крайна цел и други въпроси в тази насока. От целевата аудитория се определя какви цветови нюанси са подходящи за постигането на емоция у посетителите и постигане на целите;
  • Съдържание – тук се включват формата и организацията на съдържанието на уеб сайта – какви информационни структури ще показват;
  • Външен вид – организирането на екранното пространство на уеб сайта. Това е нещото, което се вижда и което „подтиква“ потребителите да извършват действия, така че да изпълнят целите от предната точка;
  • Технология – Самия уебсайт може да бъде изработен от разнообразни базови уеб технологии като HTML, CSS, XHTML, DHTML, JS, AJAX, PHP, MySQL, ASP / SQL и др. Реално за целите на уеб дизайна се използват като минимум XHTML и CSS. Едва след това на етап програмиране се използват пълния набор от технологии, за завършване на уеб сайта.

Основни компоненти на добрия уеб дизайн

Съществуват два основни компонента, по които даден уеб дизайн се определя като добър или лош. Единият компонент е т.нар. ползваемост, която набляга изцяло върху функционалността на уеб дизайна, т.е. ефективното представяне на информацията. Другият компонент е естетическият елемент, към който спадат използваните графични ефекти, оригинални анимации, интерактивни обекти, каскадни набори от стилове, впечатляваща мултимедия и др.